Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle §1829 odst. 1 občanského zákoníku)

 

  

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Vyplňte prosím tento formulář a pošlete nám jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od

kupní smlouvy dle §1829 odst. 1 občanského zákoníku.

 

Kupující:

Jméno a příjmení: ........................................................................................................................

Adresa: ........................................................................................................................................

Telefon: .......................................... Email: .................................................................................

Číslo vašeho bankovního účtu: ...................................................................................................

 

 

Prodávající:

E.Mi - International s.r.o., IČO: 24214647, DIČ: CZ24214647, se sídlem: U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

Číslo objednávky (VS): ……………...................................................................................................

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název zboží: ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Datum zakoupení, případně převzetí zboží: ................................................................................

 

 

.............................................................................

Datum a podpis kupujícího