V lednu bude škola uzavřena a budeme otevírat pravděpodobně v únoru na novém místě. Pražském Karlíně. Vše se dozvíte brzy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

  

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: E.Mi - International s.r.o.

                   Náměstí 14 října 642/17

                   150 00 Praha 5 - Smíchov

 

                   prague@emischool.com

 

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

- Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.