Reklamační řád a vrácení zboží

Záruční doba – doba, po kterou má zákazník po zjištění vady zboží právo požadovat od prodávajícího nebo výrobce, aby přijal opatření k odstranění vady. Prodávající musí odstranit vady, pokud se neprokáže, že vznikly v důsledku porušení pokynů k používání ze strany kupujícího.

Kdy začíná běžet zárukA?

  • od okamžiku předání zboží spotřebiteli, není-li ve smlouvě upřesněno jinak;
  • není-li možné stanovit den nákupu, začíná záruka běžet od data výroby;
  • záruka na sezónní zboží začíná běžet od začátku sezóny;
  • v případě objednání zboží z internetového obchodu začíná záruka běžet od data jeho doručení.

Záruční servis zahrnuje:

  • odstranění vad zboží v autorizovaných servisních centrech;
  • výměna za obdobné zboží bez příplatku;
  • výměna za podobné zboží za příplatek;
  • vrácení zboží a převod prostředků na účet kupujícího.

Podmínky výměny a vrácení zboží:

Výměna a vrácení zboží neobsahujícího vady

Prodávající zaručuje, že kupující je oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne nákupu zboží vrátit zboží neobsahující vady, jestliže:

  • zboží nebylo používáno a byl zachován jeho prodejný vzhled, je zachováno balení se všemi etiketami a jsou k dispozici doklady pro nákup zboží;
  • zboží není zařazeno do seznamu produktů neobsahujících vady, které nepodléhají vrácení ani výměně.

Kupující má právo vyměnit zboží neobsahující vady za jinou obchodní nabídku tohoto zboží, nebo za jiné zboží se shodnou cenou, nebo za jiné zboží s příplatkem nebo vrácením cenového rozdílu.

Výměna a vrácení vadného zboží

Pokud kupující zjistí vadu zboží po jeho zakoupení, je oprávněn požádat prodávajícího o výměnu tohoto zboží. Výměna musí být provedena nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti. Bude-li sjednáno znalecké posouzení shody zboží se stanovenými normami, bude výměna provedena nejpozději do 20 dnů.

Technicky složité zboží neodpovídající kvality bude nahrazeno zbožím stejné značky nebo obdobným zbožím jiné značky s přepočtením ceny. Vrácení zboží se provádí zrušením kupní smlouvy a vrácením částky odpovídající ceně zboží.

Vrácení peněz

Lhůta pro vrácení peněz závisí na typu platby, který byl kupujícím původně zvolen.

V případě vrácení peněz v hotovosti budou peníze vráceny na pokladně nejpozději do 10 dnů od okamžiku předložení žádosti kupujícím o vrácení peněz.

Připsání ceny zboží na kartu klienta v případě bezhotovostní platby bude provedeno neprodleně po obdržení žádosti od kupujícího.

V případě použití elektronických platebních systémů budou prostředky vráceny na elektronický účet nejpozději do 10 kalendářních dnů.